کارخانه نوآوری هم‌آوا

شرکت هم‌آوا (با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و از سال ۱۳۹۷ در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به فعالیت در حوزه نوآوری، کارآفرینی، شتابدهی و  سرمایه‌گذاری پیش‌بذری و بذری می‌باشد.

هیئت مدیره هم‌آوا

فرزین فردیس

رئیس هیئت مدیره

اکبر هاشمی

نائب رئیس هیئت مدیره

رضا کلانتری نژاد

عضو هیئت مدیره

سهیل عباسی

عضو هیئت مدیره

سپهر حساس یگانه

عضو هیئت مدیره

خانواده ما
همکاران ما

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka