چهارراه پول‌سازی، راهنمایی برای استقلال مالی

محلی که جریان نقدینگی ما از آن حاصل می شود، جایگاه ما را تعیین می کند.  اما اکثر افراد جامعه صرفنظر از شغلی که دارند اغلب با مشکلات مختلف مالی دست به گریبان هستند. این مشکلات مالی بیشتر به‌خاطر نداشتن سواد مالی است که برای رفع آن نیاز به دانش مالی داریم و پس از آشنایی کامل با مفاهیم مربوطه در خواهید یافت که راه حل مشکلات مالی، تغییر شغل و یا شغل دوم نیست بلکه تلاش برای تغییر در چهارراه نقدینگی است.

کتاب چهارراه پول سازی که توسط رابرت کیوساکی نوشته شده، به ما می‌آموزد که اگر کسی می خواهد آینده خود را در زمان حال کنترل کند باید با اجزای این چهارراه آشنا شود و حرکت از یک بخش به بخش دیگر را یاد بگیرد. این چهارراه شامل چهار گروه کارمندان و کارگران، گروه استاد کاران و مشاغل آزاد، گروه پیمان کاران و کارآفرینان بزرگ و سرمایه گذاران می‌شود که هر یک از ما در هر شرایطی از زندگی مان فقط می توانیم در یک بخش یا خانه از این جدول قرار بگیریم.

این چهارراه به شما کمک می کند که موقعیت کنونی خود را تشخیص بدهید و جایگاه و راهی که در آن در نظر دارید برای رسیدن به استقلال مالی طی کنید را مورد شناسایی قرار بدهید. با این که استقلال مالی می تواند از طریق هرچهار ربع نمودار محقق شود ، مهارت های یک فرد متعلق به گروه مالکیت کسب وکار یا سرمایه گذاری به شما کمک می کند که سریع تر به اهداف مالی خود دست پیداکنید. مثلا فردی که در گروه کارمندی موفق است ، باید در گروه سرمایه گذاری هم موفقیت کسب کند.

بعد از خواندن این کتاب نوبت شماست که بگویید در جدول گردشی پول شما در کدام قسمت قرار دارید؟ آیا حق شماست که آنجا باشید؟

768 576 نوش آفرین موفق

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka