گردهمایی بزرگ فعالان زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری کشور در نمایشگاه ملی فناوری و نوآوری فن‌نما اصفهان با همکاری هم‌آوا و صندوق پژوهش برگزار شد.

هم‌آوا برگزاری پاویون استارتاپی، کافه سرمایه و منتورینگ و برگزاری نوآوردروز فن‌نما را به عهده داشت.

در پاویون استارتاپی تعداد ۴۰ تیم در فضای مربوط به پاویون استارتاپی که شامل ۱۵ غرفه و ۳۰ استند بود، مستقر شدند، که در طی ۳ روز محصولات و دستاوردهای خود را معرفی کردند.

رویداد نوآورد روز در روز پایانی نمایشگاه فناوری و نوآوری فن‌نما با همکاری هم‌آوا و صندوق پژوهش و فناوری اصفهان برگزار شد. در این رویداد سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکتی بخش خصوصی و نهادهای دولتی حضور داشتند و ۹ تیم استارتاپی در حضور بازدیدکننده‌گان و سرمایه‌گذاران محصولات و دستاوردهای خود را ارائه دادند، مدت زمان ارائه هر تیم در این رویداد ۷ دقیقه بود و سرمایه‌گذاران در پایان رویداد با تیم‌هایی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند ارتباط گرفتند.

در بخش کافه منتورینگ و کافه سرمایه، شرکت کنندگان امکان برگزاری جلسه و دریافت مشاوره از منتورهای حاضر در نمایشگاه فن‌نما را داشتند.

1024 768 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka