کارخانه نوآوری هم‌آوا

آخرین اخبار هم‌آوا

بازدید وزیر امورخارجه

وزیر امور خارجه در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی از بخش های مختلف هم آوا بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت استارتاپهای این مرکز آشنا شد. دکتر ظریف با…

۸۱۹ ۴۷۶ هم‌آوا
بازدید وزیر نفت

وزیر نفت از بخش‌های مختلف هم آوا و  کارخانه نوآوری آزادی بازدید کرد و با صاحبان ایده چندین استارت آپ به صورت شخصی به گفتگو پرداخت، و گفت: دوستان در…

۸۲۳ ۵۴۱ هم‌آوا

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka