اهمیت روزافزون ارگونومی خودرو و ارتباط آن با فناوری

مقصود از ارگونومی در خودرو، نحوه ی تعامل سرنشینان یک خودروی با فضای داخل آن است. به بیان دیگر، در نظر گرفتن استانداردهای طراحی داخلی خودرو به نحوی که با بدن راننده و سرنشینان، وضعیت نشستن راننده و سایر سرنشینان، موقعیت‌های گوناگون قرارگیری، درک مکان و حرکات مورد نیازِ قابل پیش بینی مطابقت دارد، مفهوم کلی ارگونومی خودرو است. اینک به سه مورد از مهمترین عناصر ارگونومی و استانداردهای تازه ی آنها می‌پردازیم.

داشبورد

اشکال، رنگ ها و ابعاد نمایشگرها، کلیدها و شاسی های روی داشبورد هیچ یک تصادفی انتخاب نشده اند بلکه با توجه به نتایج حاصل آمده از آزمایشات و بررسی های چندین مرحله ای طراحی شده اند. شکی در این نیست که فناوری‌های جدید به راحتی می‌توانند ساختار سنتی فرمان و کلیدها و دکمه های فشاری و مکانیکی کلاسیک را با نمایشگرهای لمسی جایگزین کنند، اما آنچه قویا مانع این تغییرات می‌شود، رعایت ارگونومی خودرو است زیرا رانندگان غالبا شکل کلاسیک را ترجیح می‌دهند.

طراحی صندلی ها با استانداردهای جدید ارگونومی

این خودرو است که تا حد امکان باید هماهنگ و سازگار با سرنشین باشد نه برعکس. هرچه زمان میگذرد، به راحتی راننده و سرنشینان در خودرو بیشتر توجه می‌شود. از مهمترین اقدامات برای بهبود ارگونومی خودرو توجه به طراحی صندلی هاست. در تازه ترین طراحی ها هدف این است که فرد راننده و سرنشینان تا حد امکان احساسی شبیه به حضور در خانه ی خود داشته باشند. برخی خودروهای جدید به شیوه ای طراحی می‌شوند که بتوان با تغییراتی در وضعیت صندلی ها، آنها را به مکانی مناسب برای تشکیل جلسات کاری تبدیل کرد.

کف پوش های خودرو

کف پوش های مرغوب و استاندارد، عنصر تکمیل کننده ی راحتی صندلی ها و فضای داخلی خودرو هستند. تلاش می‌شود آنها علاوه بر نرمی و راحتی، و نیز استانداردهای بهداشتی، نقش بسزایی در کاهش انتقال وقایع از بخش موتور به فضای داخلی خودرو داشته باشند و در نتیجه‌ی توجه به این المان از ارگونومی خودرو، احساس صدا و لرزش برای سرنشینان به حداقل برسد.

اگر در حوزه هوشمندسازی خودرو تیم-ایده دارید به سایت مرکز نوآوری کارینو مراجعه کنید.

285 160 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka