بازدید معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی

سینمای ایران در طول تاریخ صدساله خود با فراز و نشیب هایی همراه بوده که به رغم تمامی دشواری‌ها توانسته به وسیله سینماگران یا بازیگران موفق بدرخشد و کارنامه قابل قبولی ارائه نماید.

در دنیای امروز نقش نوآوری و فناوری در این صنعت بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است. از جهش ساخت در دوربین تا تکنیک های تصویربرداری و جلوه های ویژه بصری که همه آن مدیون محققین در این حوزه است.
در ایران برنامه ریزی و تبیین روش های اجرایی به منظور تأمین و توسعه دانش فناوری سینمایی و سمعی و بصری و نیز بررسی و مطالعه مستمر در حوزه فناوری سینمایی و سمعی و بصری و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و نمایشگاه های تخصصی (داخلی و خارجی) به منظور شناخت ابداعات و فناوری های جدید در حوزه تجهیزات و خدمات فنی تولید و نمایش فیلم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

با این رویکرد و با هدف بررسی همکاری فیمابین، دکتر رحمتی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی از مراکز نوآوری دیدن نمود و در جریان تجربه موفق حل چالش سازمان‌های بزرگ با کمک استارتاپ‌ها قرار گرفت.

600 429 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka