بازدید وزیر امورخارجه

وزیر امور خارجه در بازدید از کارخانه نوآوری آزادی از بخش های مختلف هم آوا بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت استارتاپهای این مرکز آشنا شد.

دکتر ظریف با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان و تولیدات علمی آن‌ها یکی از مزیت‌های نسبی ما در صادرات است گفت: امروز بسیار خوشحالم که جوانان زیادی را در اینجا دیدم که می‌توانند توفیقات بسیار زیادی در بازار‌های جهانی داشته باشند و امیدوارم دولت بتواند موانعی را که تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر سر راه این جوانان ایجاد کرده بردارد؛ البته آنطور که من این جوانان توانمند را دیدم این‌ها خودشان موانع را برمی دارند چرا که دنیا احساس می‌کند نداشتن این توانمندی‌ها ضرری برای خودشان است.

وزیر امور خارجه با اشاره به روش‌های نوین و علمی ارایه شده در کارخانه نوآوری آزادی برای شرکت کنندگان در آن آرزوی موفقیت کرد.

819 476 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka