پایان فراخوان نامگذاری مرکز هوشمندسازی صنعتی

پس از انتشار فراخوان شرکت بسا پارس صنعت و هم‌آوا برای انتخاب نام مرکز نوآوری در حوزه فناوری‌های هوشمندسازی صنعتی با اولویت هوشمندسازی خودرو از میان اسامی واصله نام “کارینو” برگزیده شد.

احمد محمودی و فریده تقی‌پور مشارکت‌کنندگانی بودند که نام‌ پیشنهادی آنان در میان پنجاه نام واصله منتخب شد. جوایز نقدی در نظر گرفته شده این دو همراه هم‌آوا، همزمان با رونمایی از لوگوی کارینو اهدا خواهد شد.

شایان ذکر است فعالیت اصلی کارینو، اجرای برنامه‌های شناسایی، انتخاب، شکل‌دهی و شتابدهی برای حمایت از استارتاپ‌هایی است که راه‏حل‌های نوآورانه و فناورانه را برای رفع نیازهای جامعه و همسو با روندهای فناوری ارائه می‌کنند.

150 150 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka