کارگاه آموزشی اطفاء حریق

کارگاه اطفاء حریق ویژه کارکنان به منظور پیشگیری و اقدام به موقع در زمان های اضطراری با حضور پرسنل مجموعه در سالن همایش هم آوا برگزار شد.

در این برنامه در ارتباط با سرفصل‌های ایمنی، علل و شرایط بروز حریق و حادثه در ساختمان، انواع کپسول‌ها، انواع طبقه بندی آتش، تجهیزات اطفاء حریق توضیحاتی داده شد.

در پایان، روش‌های استفاده از کپسول‌های آتش نشانی، مهار و اطفاء حریق آموزش داده شد و حاضرین به صورت عملی به اطفا حریق در محوطه کارخانه نوآوری آزادی پرداختند.

1080 720 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka