خودروسازی

مگاترندهای فناوری در صنعت خودرو

همیشه موفقیت بازیگران صنعت خودرو در این بوده است که تشخیص دهند مشتریان چه چیزی برایشان ارزشمند است. در حال حاضر درصد بالایی از این ارزش مربوط به سخت افزار…

ادامه مطلب
768 494 هادی میرزاجانی

پایان فراخوان نامگذاری مرکز هوشمندسازی صنعتی

پس از انتشار فراخوان شرکت بسا پارس صنعت و هم‌آوا برای انتخاب نام مرکز نوآوری در حوزه فناوری‌های هوشمندسازی صنعتی با اولویت هوشمندسازی خودرو از میان اسامی واصله نام “کارینو”…

ادامه مطلب
150 150 هم‌آوا

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka