از کجا سرمایه ‌گذار پیدا کنیم؟

رخی افراد ایده‌هایی در سر دارند که با نگاه خودشان اگر یک نفر روی آن سرمایه گذاری کند قادر خواهند بود تا ایده را به کسب و کار تبدیل کنند. اما بارها اتفاق افتاده که به فرد سرمایه داده شده اما نمی‌داند از کجا شروع کند، چگونه تیم بسازد، چگونه بازار هدف خود را شناسایی کند و کلی ابهامات دیگر که مستلزم گذراندن دوره‌های مختلف مثل دوره شکلدهی آنلاین هم آوا یا استفاده از تجارت قبلی خود یا دیگران است.

اما اگر فرض را بر این بگیریم که دارای یک تیم ایده کامل و بدون نقص هستید و درحقیقت برای هر سوال سرمایه گذار پاسخ قاطع و سنجیده‌ایم داریم، لیست سرمایه گذاران خطرپذیر زیست‌بوم کارآفرینی را برای ارتباط سریع تر با آنها جمع‌آوری کرده‌ایم.

در جدول زیر می‌توانید لیستی از سرمایه گذاران خطرپذیر را مشاهده نمایید.

مشاهده سرمایه‌گذاران خطرپذیر ایران

1500 1027 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka