افرا، پویش اعتلای فرهنگ کارآفرینی

کارآفرینی، فرآیندی خلاقانه و متعهدانه است که از فرصت‌های جدید استفاده می‌کند تا پاسخ‌های بهتری برای نیازهای جامعه تولید نموده و از این طریق بر ارزش‌های جامعه بیفزاید. اما توجه بیش از اندازه بر جنبه اقتصادی این پدیده و نقش آن در درآمدزایی سبب غفلت از جنبه های انسانی آن شده است اما کارآفرینی بیش از آن که راهی برای ثروت اندوزی باشد، مصیری (از ریشه صیر به معنای راه رشد شخصیت) برای تحقق خویشتن و معنا بخشی به زندگی خود و دیگران است. کسی شایسته پا نهادن در این سفر قهرمانی است که معنای زندگی خود را در تحقق خویشتن از طریق ارزش آفرینی اجتماعی با کارآفرینی بداند.

رویکرد غالباً اقتصادی به کارآفرینی سبب شده است جوانان بدون شناخت از خود و معنایِ مطلوبِ زندگی، وارد فعالیت‌های کارآفرینی شوند و بخشی از منابع محدود این زیست بوم را به خود اختصاص دهند اما به دلیل عدم آمادگی روحی و روانی و نیز نداشتن مهارت‌های کافی در مقابل مشکلات بسیار این راه، خیلی زود شکست را بپذیرند و با جانی خسته و دلی آزرده و روحی افسرده دچار احساسِ فریب خوردگی شوند و عمر و سرمایه خود را هدر رفته تلقی کنند. متناسبا سرمایه گذاران در این بخش نیز با این برداشت مواجه شوند که سرمایهها را در جای نادرست خرج کردهاند و این پدیده در بلند مدت سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی و فرار سرمایه از این بخش می شود.

تداوم حیات زیست‌بوم کارآفرینی میسر نخواهد شد مگر با تعمیق و توسعه فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی به جایگاه شایسته خود نخواهد رسید مگر با مشارکت تمامی دغدغه‌مندان و کنشگران این حوزه؛ لذا شرکت دانش بنیان هم آوا با هدف جلب مشارکت در راستای تحقق کلان هدف فوق اقدام به برگزاری پویش افرا کرده و برنامه جامعی را با شش هدف تنظیم نموده است:
۱.    بسط دانش و نظریه پردازی در حوزه کارآفرینی منطبق بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی
۲.    شبکه سازی از صاحب نظران حوزه فرهنگ و کارآفرینی
۳.    توانمندسازی فکری و فرهنگی نسل جوان برای تبدیل شدن به کارآفرین
۴.    توسعه زیرساخت‌های فرهنگی برای افزایش فعالیتهای فرهنگی
۵.    توسعه و تعمیق ارتباط بین نهادها، مؤسسات، شرکتها و افرادمرتبط با حوزه کارآفرینی در جهت تشریک مساعی برای تقویت فرهنگ کارآفرینی
۶.    ایجاد زمینه های ارتقاء انگیزش در فعالیت‌های کارآفرینی

این پروژه بخشی از پروژه بزرگتری می‌باشد که هدف آن «تبیین سبک زندگی کارآفرینی» است. برای کسب اطلاع بیشتر از جزئیات این کمپین و سطوح حمایتی آن میتوانید به «hamava.ir/afra» مراجعه کنید

1462 260 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka