بازدید وزیر راه و شهرسازی

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با حضور در کارخانه نوآوری آزادی به عنوان مرکز تجمیع استارتاپ‌ها، از قسمتهای محتلف ازجمله هم آوا بازدید و از نزدیک با تیم های مستقر در زاویه، آیفینک و پورتفولیوی هم آوا آشنا شد.

در این بازدید که ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن نیز وی را همراهی می‌کرد، گزارشی از برگزاری جشنواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز که در محل کارخانه برگزار شده بود ارائه داد و اعلام نمود که ایده های استارتاپی برگزیده شده در صنعت ساختمان توسط شرکت کارآفرینی بانک مسکن مورد حمایت قرار می گیرد.

745 489 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka