بازدید وزیر کار ارمنستان

بازدید “زاروهی باتویان” وزیر کار امور اجتماعی ارمنستان از هم آوا و کارخانه نوآوری آزادی در تاریخ ۲ دی ماه انجام شد. در این بازدید و طی جلسه ای توضیحاتی درباره اکوسیستم استارتاپی کشور، فعالیت‌ و دستاوردهای صاحبان ایده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری بین دو کشور صورت گرفت.

739 498 نوش آفرین موفق

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka