جوایز فراخوان انتخاب نام و طراحی لوگوی کارینو اهدا شد

پس از انتشار فراخوان شرکت بسا پارس صنعت و هم‌آوا برای انتخاب نام مرکز نوآوری در حوزه فناوری‌های هوشمندسازی صنعتی با اولویت هوشمندسازی خودرو از میان اسامی واصله نام “کارینو” برگزیده و جوایز آنان اهدا شد.

احمد محمودی و فریده تقی‌پور مشارکت‌کنندگانی بودند که نام‌ پیشنهادی آنان در میان پنجاه نام واصله منتخب شد.

در بخش طراحی لوگو نیز از میان ۱۵ طرح واصله، اثر خانم زهرا ملکی بیشتر رای را از هیات انتخاب کننده بدست آورد.

شایان ذکر است قرار بود طی مراسمی از این همراهان قدردانی شود که به علت موج دوم شیوع کرونا جوایز نقدی در نظر گرفته شده بدون تشریفات اهدا شد.

600 669 آنوشا رفیعی

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka