Impeka - Premium WordPress Multipurpose theme by Greatives

کارآفرینی و سفر قهرمانی

کارآفرینی و سفر قهرمانی

جوزف کمبل در کتاب قدرت اسطوره بر این نظر است که تمامی داستانهای اسطوره ای و ادیان که زمانی الهام بخش انسان بودند، غالباً کارکرد خود را از دست داده اند و تنها یک داستان هنوز کارآمد است و آن داستانِ جستجویِ معناست. داستان جستجوی آن جوهر درونی که بنا و بنیاد شخص را تشکیل می دهد و زنده بودن معنوی فرد و امکان فرار از پوچی زندگی بدان وابسته است و این داستان، داستانِ سفرِ قهرمان است(قدرت اسطوره، ص۲۱۰؛ قهرمان هزار چهره، ص۳۹۰).

قهرمان کسی است که در زندگیش چیزی مهمتر از خودِ اینجا و اکنونش یافته و آن را معنای زندگش قرار داده و زندگیش را در مسیر تحقق آن قرار داده است. سفر قهرمان به تعبیرِ کمبل ماجرای زنده بودن است و این نوع زندگی میسر نیست مگر آن که فرد در پی یافتن معنایی شخصی، از محدودیتهای فردی و اجتماعیش بگذرد و اصطلاحاً از خود گذشتگی کند و به حیاتی تازه زنده شود و در بازگشت از حاصل این تجربه رهاوردی برای دیگران بیاورد و چشم اندازی تازه به زندگی عرضه کند(قدرت اسطوره، ص۱۸۹و۲۵۰؛ قهرمان هزار چهره، ص۳۰ و ۳۱).

آنچه از مطالعه تمام داستانهای اسطوره ای تمامی فرهنگها بدست می آید این است که سفرِ هراس انگیز قهرمان برای بدست آوردن چیزی نیست بلکه برای بازیافتن خویشتن است. از دانستن این موضوع، این نکته مشخص می شود که نیروهایی که قهرمان به جستجوی شان برخاسته و به سختی به دست آورده است در قلبِ خودِ قهرمان وجود داشته اند. انسان پسر خدا یا به تعبیر دیگر خلیفه خداست فقط باید خود را بشناسد و قدرتی را که حق اوست به درستی در دست گیرد. این مهم محقق نمی شود مگر با پشت سر گذاشتن امتحانهای سخت که باعث تحول آگاهی در انسان می شود(قهرمان هزار چهره، ص۴۷؛ قدرت اسطوره، ص۱۹۲).


.

هنگامی که آگاهی در انسان متحول شود، صیانت از نفس و برخورداری های آن جایگاه درجه اولش را نزد انسان از دست می دهد و توجه انسان متوجه معنایی می شود که از خود اینجا و اکنونش مهمتر است. چنین قهرمانی برای خود و زندگیش به طور واقعی رسالتی قائل است که در مصیر تحقق آن کوشش می کند. تحول آگاهی رکن اساسی سفر قهرمان است(قدرت اسطوره، ص۱۹۲)

زندگی کارآفرین گونه ای از سفر قهرمانی است زیرا کارآفرینی فرآیندی خلاقانه و متعهدانه است که در آن فرصتهای جدید به کارگرفته می شود تا پاسخهای بهتری به نیازهای جامعه داده شود و از این طریق بر ارزشهای جامعه افزوده شود لذا کارآفرین فردی است خلاق و متعهد که می کوشد تا با پاسخ گویی بهتر به نیازهای جامعه خلق ارزش کند.

زندگی خلاقانه و متعهدانه برای خلق ارزش و پاسخ گویی به نیازهای جامعه به نظر فرانکل یکی از راه های معنا بخشی به زندگی است بنابراین می توان در یک تعریف فردی از کارآفرینی، آن را روشی برای تحقق معنای زندگی دانست که در مصیر تحقق این معنا ارزشهای اجتماعی خلق می شوند(انسان در جستجوی معنای غایی، ص ۱۶۵).

با توجه به توضیحات فوق می توان گفت، کارآفرینی مهمتر از نقش اقتصادی و اجتماعیش روشی است برای تحول آگاهی و بازیافتن خویشتن و ارزش های نهفته در نهاد خود. در این سفر فرد برای تحقق خویشتن، خود را از بندهایی که بر حیاتش واقع شده رها می کند، محدودیتهای فردی و اجتماعی را پشت سر می گذارد، شکستها او را نمی شکنند و آسیبها او را از پای نمی اندازند تا به زندگی جدیدی برسد و از رهاورد سفر خود دیگران را بهره مند کند و زندگی دیگران را نیز تغییر دهد.

1410 1120 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka