دستاوردهای هم‌آوا در سالی که گذشت

هم‌آوا در سال ۹۸ میزبان تعداد زیادی از رویدادهای کارآفرینی و حامی بسیاری از استارتاپ‌ها، ایده‌ها و تیم‌های مختلف بود. عقد قراردادهای با سازمان‌های بزرگ در قالب سیستم نوآوری باز و راه‌اندازی مراکز نوآوری از دستاوردهای مهم هم‌آوا در این سال به شمار می‌رود.

علاوه بر این، برگزاری فعالیت‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی بسیاری نیز در این مجموعه صورت پذیرفته است. هم‌آوا در سال ۹۸ مفتخر به دریافت جوایز مختلف شده و میزبان تعداد زیادی از جوانان خلاق و نوآور کشور بوده است.

آمار ارائه شده تنها بخشی از دستاوردهای یکسال گذشته این مجموعه می‌باشد.

2048 957 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka