دورهمی یکسالگی استقرار زاویه در کارخانه نوآوری آزادی

دورهمی اعضای زاویه با نام Humans of Zavie هر ماه در این فضای کار اشتراکی برگزار می‌شود و طی آن اعضای جدید از فعالیت‌ها و تخصص‌های خود می‌گویند و بیشتر با یکدیگر آشنا می‌شوند. این دورهمی با هدف افزایش ارتباط میان اعضا و برقراری سینرژی بیشتر میان آنها برگزار می‌شود. در ماه بهمن نیز طبق معمول هر ماه، این دورهمی برگزار شد، اما به بهانه‌ی یکساله شدن فضای جدید زاویه اعضا بیشتر در رابطه با تجربیات یکسال گذشته‌شان در زاویه با یکدیگر صحبت کردند و چالش‌ها و موفقیت‌هایشان را با هم به اشتراک گذاشتند.

فضای کار اشتراکی زاویه در سال ۹۷ با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و پیروز حناچی شهردار تهران در محل کارخانه نوآوری آزادی رسما افتتاح شد.

1080 771 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka