رویداد جهانی «گلوبال گیم جم»

گزارش تصویری از رویداد جهانی «گلوبال گیم جم» که طی دو روزه گذشته توسط آواگیمز و با شرکت ۱۴۰ نفر شرکت‌کننده (در قالب ۲۰ تیم) برگزار شد. در این رویداد، تیم‌های بازی‌ساز ظرف ۴۸ ساعت با موضوعی از قبل تعیین شده بازی طراحی می‌کنند.
هدف از برگزاری این رویداد ایجاد چالش بین بازی‌سازها و شبکه‌سازی است و برنده و بازنده‌ای ندارد.

793 525 نوش آفرین موفق

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka