مقابله با کرونا در هم آوا

کرونا (کووید-۱۹) بسیار واگیردار است! در حالی که این ویروس دلهره زیادی در جوامع بین‌المللی ایجاد کرده است و حضورش در ایران را باید به منزله خانه جدید او دانست، اما ما معتقدیم: «پیشگیری از گسترش کرونا باید از خانه شروع شود.» فضای اشتراکی زاویه خانه بسیاری از اعضای آن است.

سازمان جهانی بهداشت، توصیه های فنی برای مقابله با ویروس کرونا را در محیط کار ارایه کرد که با رعایت آن می توان از مشتریان، پیمانکاران و کارمندان در محیط کاری محافظت و از شیوع این بیماری جلوگیری کرد.

از آنجا که ویروس می‌تواند حداقل ۲ تا ۳ روز بر روی سطوح مختلف زنده بماند، تیم پشتیبانی هم آوا پس از اتمام فعالیت زاویه نشینان به صورت مرتب، تمامی سطوح میزها و سرویسهای بهداشتی را ضدعفونی می نماید.

شایان ذکر است که برخی از کارگاه ها لغو و برخی دیگر نیز به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید.

750 470 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka