همکاری مرکز نوآوری کارینو با انجمن علمی موتور ایران

مرکز نوآوری کارینو میزبان رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن علمی موتور ایران بود. در این بازدید پس از معرفی کارینو و حوزه فعالیت آن، به بررسی نیازها و چالش‌های حوزه موتور و هوشمندسازی خودرو و در نهایت به گفتگو در مورد نحوه مشارکت و همکاری جهت حل چالش‌های این حوزه پرداخته شد.

از دستاوردهای این بازدید می‌توان به امضا تفاهم‌نامه مشترک مرکز نوآوری کارینو و انجمن علمی موتور ایران به منظور ارتقاء فناوری‌های صنعت خودرو، رفع چالش‌ها و مشکلات کنونی و آتی آن در زمینه‌های بررسی و موشکافی چالش‌ها و معضلات صنعت خودرو و موتور، بهرمندی از اساتید و متخصصان انجمن به عنوان منتور و مدرس در مرکز نوآوری کارینو، برگزاری وبینارهای تخصصی حوزه برای معرفی کارینو و اهداف آن، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط و شناسایی افراد و تیم/ایده‌های حوزه موتور و هوشمندسازی خودرو اشاره کرد.

1169 646 مهلا محمودی

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka