هم آوا به انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور پیوست

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور از سال ۹۱ فعالیت خود را با هدف توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر، استانداردسازی رویه‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، انتقال تجربیات موفق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ارتقاء تعاملات فعالان صنعت با نهادها و سازمان‌های دولتی حامی تامین مالی نوآوری آغاز نموده و در حال حاضر بیش از ۷۰ فعال اصلی اکوسیستم کارآفرینی ایران متشکل از صندوق های پژوهش فناوری، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق‌های جسورانه، شتابدهنده‌ها و فرشتگان کسب و کار عضو این انجمن هستند.

ایجاد شبکه و ارتباط با سرمایه گذاران اکوسیستم کارآفرینی، تعامل با نهادهای انجمن به منظور جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها، برخورداری از امکانات انجمن جهت رفع مشکلات احتمالی با نهادهای دولتی، خدمات توسعه فناوری و صدور ضمانتنامه عمده فعالیت انجمن در تعامل با اعضا است.

600 337 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka