کارگاه آشنایی با نظام آراستگی محیط کار

یکی از مباحث مهم در مدیریت ژاپنی ۵S است. این روش ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده و هدف آن سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه‌سازی، هماهنگی و ایجاد انضباط در محیط کاری است و درنتیجه‌ی اجرای آن، بهره‌وری، استفاده بهینه از سرمایه نیروی انسانی و زمان انجام کار، کارایی و در نهایت سوددهی سازمان افزایش می‌یابد.

در این کارگاه ۴ ساعته که با همکاری تست‌وتایپ برگزار شد، مطالبی درخصوص مفهوم، تاریخچه و لزوم اجرای ۵S در سازمان‌ توضیح داده شد و راهکارهای عملی جهت افزایش‌ کارایی و اثربخشی کارکنان در محیط کار و جلوگیری از اتلاف زمان و نیروی انسانی ارائه گردید.

910 619 نوش آفرین موفق

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka