کتاب چپ داروینی رونمایی می‌شود

پیتر سینگر، فیلسوف اخلاق استرالیایی و نظریه پرداز برجسته اخلاق زیستی، می‌کوشد بر پایه شواهدی که به ویژه از نظریه بازی ها وام گرفته، نشان دهد تفسیر دست راستی از سرشت انسان بر پایه نظریه تکامل، نادرست است و باید با تفسیری همکارانه که نفع فرد را در گرو نفع همگان می‌بیند جایگزین شود.

سینگر در پی آشتی دادن داروینیسم با سوسیالیسم است. برای دستیابی به این مقصود، او نخست دو وصلت نامیمونِ تاریخی را هدف قرار می‌دهد. وصلت نخست، میانِ داروینیسم و سرمایه داری است. وصلت دوم نیز میان سوسیالیسم و مارکسیسم برقرار است. با باز کردن این دو گره، او می‌کوشد دو عنصر آزاد شده، یعنی داروینیسم و سوسیالیسم را بهم پیوند زند. اما این پیوند تنها هنگامی ممکن است که حک و اصلاحاتی در هر دو نظریه صورت گیرد.

این کتاب روز شنبه ۱۲ بهمن ماه در کارگاه زاویه واقع در کارخانه نوآوری آزادی رونمایی می‌شود.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در رویداد رونمایی کتاب چپ داروینی می‌توانند به سایت ایوند مراجعه کنند.

719 405 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka