گردهمایی بزرگ شتاب‌دهنده‌های منتخب از سراسر کشور

گردهمایی بزرگ شتاب‌دهنده‌های منتخب ایران با هدف شبکه‌سازی و اشــتراک دانــش و تجربــه و اطلاع از آخرین حمایت‌ها و امکانــات نهادهــای دولتــی از جملـه معاونت علمی، فنـاوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاسـت جمهوری، ۱۸ و ۱۹ دی ماه در تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بررسی دستورالعمل شتابدهنده ها، بررسی سیاست‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این حوزه، اعمال روال جدید ارزیابی، انتقال تجربیات موفق شتابدهنده‌ها، توسعه همکاری‎ها و شبکه سازی و آموزش و یادگیری از جمله اهداف برگزاری این رویداد بود.

در روز اول ایـن رویـداد (دوشنبه ۱۸ دی ماه)، ضمن معرفی آسانسوری هر یک از شتابدهنده‌ها و سخنرانی محمدجواد صدری مهر، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در خصوص برنامه‌ها و حمایت‌های دفتر توسعه زیرساخت، پنل‌هـای گفت‌وگـو و شبکه‌سـازی برگزار شد و در روز دوم نمایندگانـی از معاونت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در خصوص آخریـن تحـولات و حمایت‌هـای مصـوب شـده، سخنرانی کردند.

همچنین جناب آقای سهیل عباسی، معاون کارآفرینی و نوآوری و عضو هیئت مدیره هم‌آوا، به عنوان مدیر پنل مدل کسب و کار شتاب‌دهنده‌ها  در این رویداد حضور  داشتند که در این پنل مدیران شتابدهنده‌ها از حوزه‌های  مختلف درباره‌ی مدل‌های درآمدی، چالش‌ها و فرصت‌های شتابدهنده خود تجربیاتشان را با حضار به اشتراک گذاشتند.

2000 1333 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka